Preskocit navigáciu

Spoločensko–vedný seminár na Veliteľstve 2.mb


Spoločensko–vedný seminár na Veliteľstve 2.mb

Aktuálne otázky spojené s pripravovanou novelizáciou zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a nastávajúce zmeny v sociálnom zabezpečení profesionálnych vojakov boli ústredné témy prednášok spoločensko-vedného seminára, ktorý sa uskutočnil 25. apríla 2013 na Veliteľstve 2. mechanizovanej brigády.
Problematiku novely zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v prednáške ozrejmil náčelník oddelenia personálnych činností s práporčíkmi a poddôstojníkmi Personálneho úradu major Rastislav Jánošík. Prítomným príslušníkom veliteľstva 2. mechanizovanej brigády a delegovaným príslušníkom priamo podriadených práporov a jednotiek 2. mechanizovanej brigády v prvej časti svojho vystúpenia major Jánošík vysvetlil dôvody potreby novely zákona a štátnej službe profesionálnych vojakov. Ďalej predostrel harmonogram procesu pre prijatie novely uvedeného zákona a hovoril o avízovaných zmenách v otázkach konkurenčných výberov, druhov štátnej služby, nárokov na preventívnu rehabilitáciu, dovolenku a ostatných navrhovaných diferenciáciách zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.
V druhej časti spoločensko–vedného seminára riaditeľ Úradu finančného zabezpečenia Prešov podplukovník Jozef Petrík, spolu s vedúcim všeobecnej učtárne úradu kapitánom Martinom Škovránkom, vo svojich vystúpeniach prítomným prezentovali zmeny v sociálnom zabezpečení profesionálnych vojakov v súlade s novelou zákona č. 328/2002. Hovorili o zmenách vo výsluhovom a nemocenskom zabezpečení, objasnili systém valorizácie výsluhového zabezpečenia a dotkli sa tém kúpeľnej starostlivosti.
Uvedené zamestnanie, ktoré bolo pripravené na vysokej profesionálnej úrovni aj preto, že k dotknutým témam sa vyjadrovali odborníci zo spomenutých oblastí ukázalo, že spoločensko-vedný seminár  je dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu a vhodnou formou vojenskej osvety profesionálnych vojakov.


Spoločensko–vedný seminár na Veliteľstve 2.mbSpoločensko–vedný seminár na Veliteľstve 2.mbSpoločensko–vedný seminár na Veliteľstve 2.mbSpoločensko–vedný seminár na Veliteľstve 2.mb

Autor: mjr. Jozef MICHALOV , Foto: mjr. Jozef MICHALOV - Dátum: 26.04.2013
Čítanosť: 7018
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share